Loader

ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALEDE TARAMA YÖNTEMLERİNDEN ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ ( AGTE )

Ankara Gelişim Tarama Envanteri ( AGTE ) Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından, Türk çocuklarına göre hazırlanmış bir gelişim testidir. Erken bebeklik ve çocukluk döneminde gelişimsel gecikme ve sorunların tanımlanması, gelişimin incelenmesi ve risk altındaki bebek ve çocukların belirlenip gerekli önlemlerin alınması için geliştirilmiş bir ölçektir. Bu tür bilgilerin elde edilmesi için güvenilir ve geçerliliği olan gelişimsel tarama araçlarına ihtiyaç vardır. AGTE tarama envanteri, kültürümüze özgü yeni bir ölçek şeklinde ülkemizde geliştirilmiştir.

AGTE 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgiler sağlayan objektif bir değerlendirme aracıdır. Gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır Bebek ya da çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir envanterdir.

Bebek ya da çocuğun yaşına uygun dilimden başlayarak anneye, babaya ya da bebeğe/çocuğa temel bakım veren kişiye soruların sırayla sorulmasıyla uygulanır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir. Kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden, babalarından ya da temel bakım veren kişiden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Bebeğin ya da çocuğun hastalık, yorgunluk gibi geçici durumları değerlendirmelerine yansımadığı için, sonuçlar daha güvenilirdir. Objektif bir test olduğu için “Evet, Hayır ve Bilmiyorum” olarak cevaplanan,toplam 154 maddeden ve 4 alt alandan oluşmaktadır. Gelişimin farklı, ancak birbiriyle ilişkiliolan bu alt alanları; Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor ve Kaba Motor gelişimini ölçen sorular içerir.

Dil-Bilişsel Gelişim (D.B.); 65 maddeden oluşmakta ve basit ses ve sözel davranışlar ile karmaşık dil ifadeleri, dili anlama ve açık olarak ifade edebilme, basit problem çözme, sayı-zaman kavramı gibi becerileri kapsar. İnce Motor (İ.M.); 26 madden oluşur ve basit el-göz koordinasyonundan karmaşık ince motor davranışlara dayanan görsel-motor becerileri içine alır. Kaba Motor (K.M.); 24 madden oluşur ve harekete dayanan kuvvet, denge ve koordinasyonu ölçer. Sosyal Beceri-Özbakım (SB-ÖB); 39 maddeden oluşur. Yeme, giyinme gibi özbakım alışkanlıkları ile özerklik, sosyal etkileşim gibi özelliklerin genel ölçümünü içerir.

Bebeklerin ya da çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla puanlanan envanterin, geçerlik ve güvenirlik katsayıları oldukça yüksek olup,gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlamaktadır. Çevre koşullarının, bebeklerin ve çocukların bilişsel ve psikososyal gelişimlerini etkileyebileceği göz önüne alınmış, gelişimsel gecikme riski taşıyabilecek alt sosyo-ekonomik düzey çocuklarına uygun olarak geliştirilmiş objektif bir envanterdir.

E-Bülten Listemize Kaydolun

E-Bülten abonemiz olarak yeni ürünlerimiz, promosyonlarımız, kapmpanyalarımız ve daha birçok konuda anında haberdar olabilirsiniz.

Yapmanız gereken sadece aşağıdaki formu doldurmak !